Over ANBI

Wat is uw voordeel dat Weeshuis Egyam Ghana door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ?
 
Vooral het feit dat in principe giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.
 
Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt of meer informatie over giften aan een ANBI wilt hebben, kijk dan op de site van de belastingdienst.
 • Instelling: Stichting Weeshuis Egyam Ghana
 • RSIN: 8160.66.139
 • Adres: zie pagina contact
 • Het beleidsplan:
  Het financieel ondersteunen van een weeshuis in Egyam Ghana en incidentele noodhulp bieden in de directe omgeving van het weeshuis.
 • Het beloningsbeleid:
  Bestuur en vrijwilligers hebben geen salaris, alleen aantoonbaar voor onze stichting gemaakte kosten worden vergoed.
 • De doelstelling:
  Onze doelstelling is het oprichten en het begeleiden (financieel) van het functioneren van het weeshuis in Egyam Ghana, waaronder begrepen het begeleiden van het financieel adopteren van de (wees)kinderen en het verrichten van incidentele noodhulp in de directe omgeving van het weeshuis. Door een goede opvoeding en het aanbieden van (vervolg)onderwijs willen wij deze kinderen een betere toekomst bieden.
  We hopen dat het weeshuis in de toekomst met de nu ontberende financiele steun van de Ghanese overheid en met de toename van de huidige steun van organisaties en bevolking in Ghana, meer zelfredzaam wordt.
 • Bestuurders: zie pagina wie zijn we
 • Een financiĆ«le verantwoording kunt u hier inzien: SWEG jaarcijfers 2021 2022 en 2023rr