19.7.2022 Een update vanuit het Weeshuis

Vanuit het weeshuis krijgen we iedere 3 maanden een financiĆ«le verantwoording verzorgd door een professional die vanuit het Bisdom hiervoor  is aangesteld. 

Door zuster Mary, de verantwoordelijke in Ghana voor het weeshuis, is tevens met betrekking tot het tweede kwartaal 2022 een verslag gemaakt van de situatie in het weeshuis. Klik hier om het, uitgebreide,  verslag te lezen.  

25.12.2021Hulp van de stichting Hoepel uit Nijkerk!

Dankbaar !

Nadat in 2016 een groep van 15 jonge mensen uit Nijkerk mee waren naar ons weeshuis in Ghana is Nijkerk nog altijd actief met ons verbonden.

Door vrijwilligers van de stichting Hoepel zijn er Kerstbakjes gemaakt en verkocht. De opbrengst, een prachtig bedrag van Euro 1500,00, is door de  stichting Hoepel geschonken aan het weeshuis.
 
Het bedrag zal uiteraard, zoals altijd, gebruikt gaan worden om de weeskinderen liefde, zorg, een thuis en de nodige educatie te geven.

Lieve mensen uit Nijkerk:Nogmaals heel hartelijk bedankt, zeker ook namens onze kinderen in Ghana! 

 

8.11.2020 Het waterproject

Op dit moment wordt er op het terrein van het weeshuis hard gewerkt aan het waterproject. Het project is bedoeld om er voor te zorgen dat de kinderen in het weeshuis makkelijker aan schoon drinkwater kunnen komen Ook de omgeving van het weeshuis zal hiervan meeprofiteren, hetgeen ook 1 van de doelstellingen van de stichting is.

Men is druk bezig met het aanleggen van de leidingen en de elektriciteit

Men is druk bezig met het aanleggen van het leidingen netwerk voor het water

Ook de elektriciteitsvoorzieningen zullen de komende periode worden geĆÆnstalleerd.

Het is tevens de bedoeling dat er uiteindelijk sachets met water geproduceerd en verkocht zullen gaan worden waarmee weer inkomsten kunnen worden gegenereerd.

27.10.2020 Onderscheidingen voor 1 van onze kinderen, Amos Kwofie

Amos Kwofie, 1 van de kinderen in het weeshuis heeft op het 25e GJA ( Ghana Journalists’ Association) Award 2 prijzen in de wacht gesleept namelijk die van beste Journalist in Sport en die van beste journalist in Transport en Verkeersveiligheid.

Amos droeg de prijzen op aan zijn ” weeshuis vader” Daniel Payne die jarenlang directeur van het weeshuis is geweest. Op zijn beurt wil Daniel alle donateurs van het weeshuis bedanken voor hun bijdragen en meer speciaal de inmiddels helaas overleden donateur Hugo Vaal. Dhr. Vaal heeft financieel extra bijgedragen aan de ontwikkeling van Amos.

Dhr. Hugo Vaal