8.11.2020 Het waterproject

Op dit moment wordt er op het terrein van het weeshuis hard gewerkt aan het waterproject. Het project is bedoeld om er voor te zorgen dat de kinderen in het weeshuis makkelijker aan schoon drinkwater kunnen komen Ook de omgeving van het weeshuis zal hiervan meeprofiteren, hetgeen ook 1 van de doelstellingen van de stichting is.

Men is druk bezig met het aanleggen van de leidingen en de elektriciteit

Men is druk bezig met het aanleggen van het leidingen netwerk voor het water

Ook de elektriciteitsvoorzieningen zullen de komende periode worden geïnstalleerd.

Het is tevens de bedoeling dat er uiteindelijk sachets met water geproduceerd en verkocht zullen gaan worden waarmee weer inkomsten kunnen worden gegenereerd.