Activiteitenjaar 2010 voor het weeshuis door PKN kerk Dinxperlo

Afgelopen jaar heeft de PKN kerk Dinxperlo een diaconaal jaar georganiseerd t.b.v. ons weeshuis met als thema: water en brood.
Heel veel volwassenen en kinderen hebben acties opgezet om geld in te zamelen voor onze weeskinderen.

Zo heeft Basisschool” ’t Welink” de leerlingen laten koken, er is een lentemarkt georganiseerd door kerkleden met verkoop van zelfgemaakte kaarten, jam, taarten en verkoop van boeken etc. De jeugd heeft enthousiast meegedaan door middel van het organiseren van een “autowasdag”, er is een wijnverkoop gehouden, kerkgemeenteleden hebben koffievisites geregeld, waarbij de opbrengst allemaal in de spaarpot voor ons weeshuis terechtkwam.

Gedurende het hele jaaar 2010 werd aan de hand van een “thermometer” de opbrengst bijgehouden.
Dat resulteerde aan het eind van het jaar in het geweldige bedrag van € 17000,– !
Tijdens de officiële bekendmaking –waarbij Gerard en Henriëtte aanwezig waren- werd de cheque aan Gerard overhandigd.
Een fantastisch begin, waardoor we van start konden gaan met onze baby accommodatie.