Auteursarchief: Gerard Booms

1.4.2024 Ongeluk met de bus

Helaas is een bus van het weeshuis betrokken geraakt bij een ongeval in Ghana. De bus is van achteren aangereden door een op de vlucht zijnde crimineel en moet helaas als  verloren worden beschouwd. Gelukkig  zaten alleen de chauffeur en één van de jongens voor in de bus en zijn zij alleen licht gewond geraakt. 

       

Omdat er niet gerekend hoeft te worden op verzekeringsgeld in Ghana is iedere schenking om de bus te vervangen erg welkom. Inmiddels hebben al meerdere particulieren en koren een mooie financiële bijdrage geleverd! Wilt u ook bijdragen? 

Klik dan hier of  scan dan onderstaande QR-code om uw gift te doen.  U kunt ook een bedrag overmaken op rekening NL 15 RABO 0326692584 ten name van Weeshuis Egyam Ghana onder vermelding van “bus”. Alvast hartelijk dank! 

12.2.2023 Verslag van het eerste bezoek aan het Weeshuis sinds de uitbraak van Corona

Begin november 2022 heeft Thea van den Bosch onze voorzitster, samen met haar man Herman voor het eerst sinds lange tijd  weer een bezoek kunnen brengen aan het weeshuis. De uitbraak van Corona zorgde er voor dat het voor ons gedurende  3,5 jaar  niet mogelijk was  naar Ghana af te reizen. Hieronder een verslag van de reis.

6 november 2022

Vroeg in de ochtend van 6 november zijn Thea en Herman vertrokken naar Schiphol voor de vlucht naar Accra  vanaf Schiphol. De reis verliep, ondanks de gevreesde chaos op Schiphol, prima. In Accra werden Thea en Herman opgewacht door  Amos met zijn vrouw en dochtertje klaar hen  naar het hotel te brengen. Amos  is één van onze oudste weeskinderen die vanaf 2007 al bij ons was. Hij kon mede door de ondersteuning vanuit het weeshuis een studie Journalistiek voltooien, werkt nu bij Ghana TV en woont in Accra.

Nadat de koffers in de, eigenlijk veel te kleine, taxi waren geladen zijn Thea en Herman naar het hotel gebracht. Even rust voordat de reis met een binnenlandse vlucht  zou worden vervolgd naar Takoradi. 

Na een paar uurtjes slapen werd de reis naar het vliegveld weer ondernomen en werd na een korte vlucht van 35 minuten Takoradi bereikt waar Thea en Herman allerhartelijkst werd opgewacht door Daniel, de vroegere directeur van het weeshuis. Samen reden ze naar naar het weeshuis over een belabberd slechte, bijna onbegaanbare weg. Deze was nog niet eerder zo slecht geweest.

Eenmaal aangekomen bij het weeshuis stonden de kinderen, staf en zusters hen  op te wachten en werd er een welkomstlied gezongen. Een erg emotionele ontmoeting met veel blijdschap van beide kanten. 

Thea en Herman hadden vanuit Nederland, onder andere door giften van derden, de nodige cadeautjes meegenomen en deze werd samen met zuster Gladish uitgedeeld. Thea en Herman werden daarna voorzien van een heerlijke maaltijd door de zusters.

Na wat rust te hebben genomen werd een eerste inspectie van het weeshuis uitgevoerd en bleek er sprake van het nodige achterstallige onderhoud. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud ligt sinds de overdracht van het weeshuis in 2017  bij het Bisdom. Het komt dan ook goed uit dat later deze reis er een afspraak  gepland staat met de bisschop. Na een enerverende dag werden Thea en Herman opgehaald met de auto door Daniel bij wie ze gedurende de reis zullen slapen. Het is maar 3 minuutjes rijden naar zijn huis maar doordat de weg niet verlicht is en er sprake is van diepe gaten en de aanwezigheid van slangen en schorpioenen is het te gevaarlijk om dit kleine stukje te lopen.

8 november 2022

Na een wat onrustige nacht  zijn Thea en Herman weer naar het weeshuis vertrokken. Daar bleek uit een gesprek met de zuster dat het gas ook in Ghana zo duur was geworden dat er in de keuken op houtskool werd gekookt. Gezien de ongezonde situatie die voor zowel de kinderen als de kokkinnen hierdoor ontstaat en het feit dat het zorgt voor een zwarte aanslag in de keuken hebben Thea en Herman besloten van het geld dat ze van vrienden van hen hadden meegekregen alsnog gas te gaan halen. En het gaskookstel te laten repareren.

Gedurende de rondgangen door het weeshuis werd door Herman goed gekeken naar welk onderhoud er gepleegd zou moeten worden. Ook werd Thea aan meerdere kinderen gevraagd hoe het het met hen ging. Door alle kinderen werd aangegeven dat goed met hen ging en dat ze blij waren in het weeshuis te mogen wonen onder de hoede van de zusters en de huismoeders. De kinderen zagen er ook gezond, goed verzorgd en goed gevoed uit.

In het weeshuis zijn er zijn wel een heel aantal nieuwe kleine kinderen bijgekomen en voor de kleine kinderen  zijn twee nieuwe huismoeders aangenomen, moeder Anastasia en Kimberly. Beide ontzettend lief en zorgzaam voor de kleintjes. De dag is dan al weer ten einde en Daniel komt Thea en Herman  ophalen. Even een frisse douche en dan naar bed. De drukkende vochtige warmte zorgt er voor dat het belangrijk is om op tijd rust te pakken! 

9 november 2022

Samen met de vaste chauffeur Ebo, die rijdt als er bezoek is vanuit Nederland, hebben Thea en Herman vandaag Takoradi bezocht voor het doen van inkopen. Door de   enorme inflatie bleken al veel winkels gesloten.

Aangezien Thea en Herman de komende zondag in verband met hun 50 jarige bruiloft een klein feestje willen geven zijn er flink wat drankjes, snoepjes en koekjes ingekocht.  En nog wat fruit voor de kinderen. De dag was hiermee weer goed gevuld. 

10 november 2022 

Vandaag een dag waarin we in de ochtend samen met de zuster op bezoek gaan bij de pastoor van Egym.  De weg  er naar toe was ook weer slecht met enorme gaten en geulen.

In de middag hebben we de moeders Anastasia en Kimberly blij kunnen maken met wat kleding waar ze erg blij mee waren. Ook bezocht er een groep Ghanezen het weeshuis voor het brengen van donaties. Deze kwamen van de Cocoa marketing company (GH). Mooi om te zien dat ook de plaatselijke bedrijven hun steentje bijdragen. 

 

11 november 2022 

Na een ontbijt met Daniel zijn Thea en Herman weer vertrokken naar het weeshuis. Daar hebben ze kennis gemaakt met Ahmed. Ahmed is social worker van het ministerie van sociale zaken, afdeling jeugd en kinderwelzijn  die 3 dagen per week de zuster komt helpen met de nodige administratie en het observeren van de kinderen. 

Ook van hem horen Thea en Herman dat het goed gaat met de kinderen. Ook nu weer worden er donaties gebracht, dit keer door een groep van kapsters: heel veel mais, rijst, suiker, meel en beddengoed.

12 november 2022

Vandaag ontvingen The en Herman van zuster Gladish  een rondleiding bij het nieuwe water project. Het betreft een enorm groot gebouw vlakbij het weeshuis dat beneden redelijk klaar is en de bovenetage nog in aanbouw. De bedoeling is om voor de toekomst grotendeels zelf voorzienend te worden  door gefilterd en verpakt drinkwater te verkopen .

Aangezien het weeshuis een non profit organisatie is, is het niet toegestaan om zaken te verkopen. Daarom is er buiten de weeshuis stichting om een aparte stichting opgericht die in de toekomst de winst weer naar het weeshuis zal laten vloeien.  Er is hiervoor al goedkeuring van Social Welfare gekregen. Een verstandig initiatief omdat men zich realiseert dat ze niet eeuwig van Nederland afhankelijk kunnen en willen zijn.

Het gebouw wordt multifunctioneel. Er is een afdeling voor de waterzuivering en verpakking waarvoor de enorme machines zijn gesponsord vanuit Amerika. De sponsoring kwam tot stand door de  connecties van de pastoor van Egyam. Ook komt er een ruimte waar de kinderen ongestoord huiswerk kunnen maken en een plek waar oudere, arme zieke personen kunnen worden verzorgd.

Zoals wel vaker gebeurde tijdens de reis komen zonder aankodinging deze dag twee super blije jonge dames naar Thea en Herman toen om hen te begroeten. Het zijn Agnes Kwaw en Teresa die nu zelfstandig wonen en nog school volgen.

Achter het weeshuis bevindt zich een voetbalveld waarop wordt gevoebald. Tijdens een duel raakt één van de spelers geblesseerd. Mooi om te zien dat  Paul, één van de wezen en  bijna afgestudeerd als arts, direct zijn kennis en kunde kon gebruiken voor het helpen van de jongen.

Pail

Paul verbindt de enkel van de jongen


13 november 2022 

Bij Thea en Herman gaat de wekker al om om 6 uur. Ze zijn vandaag uitgenodigd voor de mis in de kerk van Egyam om aandacht te besteden aan hun 50 jarig huwelijk. Zowel Thea als  Herman doffen zich op en genieten van de speciaal voor hen georganiseerde mis. 

Weer terug in het weeshuis wordt er eerst wat gegeten waarna er vanaf 2 uur een speciaal programma is voor Thea en Herman, weer in verband met de (verlate) viering van hun 50 jarig huwelijk. Er blijken veel oud weeskinderen speciaal voor hen naar het weeshuis te zijn gekomen en er waren mooie toespraken, onder andere Daniel, Kwame Macafui voorzitter van de Ghanese stichting, de Upperchief ( burgemeester) van Egyam en het schoolbestuur.

Er wordt onder andere aangegeven dat het arme vergeten dorp Egyam op de kaart is gezet door het weeshuis. Voor de komst van het weeshuis  wist niemand waar Egyam lag. De voorzitter van het schoolbestuur vertelde dat niet alleen de kinderen van het weeshuis voor wat betreft hun leerprestaties betreft vooruit zijn gegaan, maar dat er ook arme kinderen uit de dorpen ondersteund worden met eten en nodige schooluniformen en schoolspullen. Het gospelkoor van Daniel zorgde voor de muzikale ondersteuning met hun prachtige Afrikaanse zang.

Één van de meest sprekende voorbeelden van de veranderingen die het weeshuis heeft gebracht in de levens van kinderen is Paul.  In zijn toespraak voor Thea en Herman vertelde hij dat hij in 2005 zonder ouders op straat leefde. Toen hij hoorde over het te bouwen weeshuis vroeg hij Thea en father Ata Blay of hij bij hen kon komen wonen als het weeshuis klaar was. In 2007 was het zover, het weeshuis was klaar en  Paul was welkom en kreeg een thuis.

Nu na 17 jaar is het hem bijna gelukt met hard studeren, financiele ondersteuning via onze stichting  en met sponsoring uit Nederland en Duitsland om zijn droom waar te maken: dokter worden. Komende juni zal hij klaar zijn met zijn studie!

De vele verhalen zorgden er voor dat Thea en Herman zich realiseerden hoeveel impact het werk van de  Stichting heeft gehad en nog steeds heeft, iets wat eigenlijk nooit zo tot hen was doorgedrongen.

Daar bleef het echter niet bij: Tot grote verbazing van Thea en Herman werd er eten gebracht voor 200 personen en een prachtigde bruidstaart. Allemaal gesponsord vanuit Ghana, Er was meer dan genoeg voor iedereen en ook de kinderen uit het dorp konden nog een bakje met eten krijgen.  

 

 

De middag was voor Thea en Herman onvergetelijk, een geweldige verrassing georganiseerd door Daniel.  

14 november 2022

Helaas een vervelende dag. Herman blijkt dusdanig ziek te zijn dat hij moet worden geholpen in het ziekenhuis. Met ondersteuning van de zusters en Paul komen Thea en Herman deze dag door en komen laat de op avond weer thuis bij Daniel aan.   

15 november 2022

Herman heeft een goede nacht gehad en krijgt ondersteuning zodat Thea het aan durft om de afspraak die vandaag gepland staat met de bisschop door te laten gaan. De bisschop was nog niet zo lang in Takoradi en nog niet zo bekend met het weeshuis.

Een vriendelijke positieve man die erg was geïnteresseerd in het ontstaan van het weeshuis. Na een uitgebreid verhaal van de zijde van Thea werd het toch langzaam tijd to the point te komen. Thea heeft aangegeven  teleurgesteld te zijn dat de belofte van het Bisdom dat vanaf 2017 ook het onderhoud van het gebouw onder verantwoording van de Diocese kwam niet werd nagekomen. De bisschop beloofde op korte termijn een aannemer te sturen om het nodige werk op te nemen.

Bisschop

Daarmee was de dag al weer gevuld. 

(Naschrift: Inmiddels heeft Thea vanuit het weeshuis vernomen dat de aannemer inderdaad is geweest voor het opnemen van het te verrichten onderhoud)

16 november 2022

De wond van Herman blijkt toch weer te bloeden en wordt door de dokter weer gedicht in een operatie. Na de operatie bleef Paul bij Herman en heeft Thea Ms. Cinthia Mensah bedankt voor het lekkere eten en bruiloftstaart.

Aan het eind van de dag mag Herman het ziekenhuis verlaten. Geen dag te vroeg want overmorgen staat de terugreis naar Nederland al weer op het programma.

17 november 2022 

Deze laatste dag heeft Thea nog de laatste kleertjes uitgedeeld aan de kleinsten.

Daarnaast  was er nog een bezoek van de vader van een drieling die kwam om te bedanken voor de hulp  die er destijds is gegeven.

Vader met drieling

Helaas is een kindje gehandicapt gebleven na de hersenoperatie.

18 november 2022

De laatste dag. Met pijn in het hart hebben Thea en Herman afscheid genomen van de kinderen en mensen van het weeshuis. De warmte en dankbaarheid zullen ze niet vergeten. Na een lange, vermoeiende reis zijn Thea en hierna weer goed aangekomen In Nederland waar Herman verder kan herstellen.

19.7.2022 Een update vanuit het Weeshuis

Vanuit het weeshuis krijgen we iedere 3 maanden een financiële verantwoording verzorgd door een professional die vanuit het Bisdom hiervoor  is aangesteld. 

Door zuster Mary, de verantwoordelijke in Ghana voor het weeshuis, is tevens met betrekking tot het tweede kwartaal 2022 een verslag gemaakt van de situatie in het weeshuis. Klik hier om het, uitgebreide,  verslag te lezen.  

25.12.2021Hulp van de stichting Hoepel uit Nijkerk!

Dankbaar !

Nadat in 2016 een groep van 15 jonge mensen uit Nijkerk mee waren naar ons weeshuis in Ghana is Nijkerk nog altijd actief met ons verbonden.

Door vrijwilligers van de stichting Hoepel zijn er Kerstbakjes gemaakt en verkocht. De opbrengst, een prachtig bedrag van Euro 1500,00, is door de  stichting Hoepel geschonken aan het weeshuis.
 
Het bedrag zal uiteraard, zoals altijd, gebruikt gaan worden om de weeskinderen liefde, zorg, een thuis en de nodige educatie te geven.

Lieve mensen uit Nijkerk:Nogmaals heel hartelijk bedankt, zeker ook namens onze kinderen in Ghana!