Basisschool “De Compaan” Almelo, juni 2011

De kinderen van deze school maakten in de kerstperiode 2010 allerhande kerststukjes die werden verkocht. De opbrengst was voor ons weeshuis.
Met groot enthousiasme werd hier door de kinderen en leerkrachten aan gewerkt.
 
Op donderdag 23 juni bezocht Thea deze school .
De ontvangst was bijzonder hartelijk en gastvrij.
In 3 groepen werd verteld over het ontstaan en het leven in het weeshuis in Egyam.
De kinderen waren erg betrokken en meelevend . Hartverwarmend waren dan ook hun reacties .
Ze waren erg blij met de kleine attentie vanuit Ghana :de armbandjes die de weeskinderen voor
hun gemaakt hebben.
 
Het voelde goed om onze ervaringen op deze manier te mogen delen.