Keiendag 2011

Door de ‘s-Heerenbergse Carnavals vereniging “D’Olde Waskupen” werd op 7 september jl. de jaarlijkse Keien-middag georganiseerd. Een samenkomst van mensen die in de loop der jaren, in privé of vanuit organisaties, zijn onderscheiden als Ridder in de Orde van de “Berghse Kei“. Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan mensen of instellingen die zich op een of andere wijze buitengewoon verdienstelijk maken voor een goede zaak, zowel in het Berghse land als wel in de regio.

Onze Stichting kreeg deze onderscheiding op 22 februari 2009 en daar zijn we terecht heel trots op.

Dit jaar waren we te gast bij AVIKO (afkorting van: Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en Omstreken) in Steenderen en kregen daar een interessante en boeiende rondleiding door deze fabriek.
Onze voorzitster Thea heeft na de excursie in de fabriek uitleg gegeven aan het ontstaan van onze
stichting en wat we tot nu toe in Ghana hebben bereikt. Haar verhaal dat met een foto-presentatie nog duidelijker in beeld werd gebracht, kreeg na afloop eenwelgemeend applaus.

Ook Gerard Bodde – onze gastheer van die middag – vertelde over het goede doel van “zijn” stichting “Together” in India .

Al met al een gezellige middag en fijn om de andere Keidragers weer eens te hebben ontmoet.