Wat doen we?

Onze doelstelling is het oprichten en exploiteren van een weeshuis in het dorp Egyam in Ghana en het verlenen van incidentele hulp in noodsituaties. We hopen dat het weeshuis in de toekomst met steun van de Ghanese overheid meer zelfredzaam wordt. Door een goede opvoeding en educatie hopen wij deze kinderen een betere toekomst te geven.

Wij werken in Ghana actief met het “Family Continuity Project”. Een initiatief van Social Welfare in Ghana, waarbij de mogelijkheid onderzocht wordt, of onze weeskinderen na verloop van tijd teruggeplaatst kunnen worden in de dorpsgemeenschap bij familie. Wij geven de voorkeur aan het opgroeien van kinderen in een gezinsleven boven het leven in een weeshuis. Is terugplaatsing mogelijk, dan verlaten deze kinderen ons weeshuis. We blijven het kind en zijn familie bezoeken en ondersteunen zolang dat nodig is.