Pasen 2011

PASEN 2011
In de GOEDE WEEK werd er in het weeshuis extra aandacht geschonken aan de armoede in de dorpen en het leed onder de zieken en bejaarde mensen.
Om hierbij stil te staan werden er door de kinderen voedselpakketjes gemaakt en uigedeeld aan deze mensen.
Natuurlijk goed voor de contacten tussen de weeskinderen en de mensen in de dorpen. En natuurlijk ook goed voor de weeskinderen dat ze zich ervan
bewust zijn dat zij het nu goed hebben en van hun goede bestaan mogen delen.
Een bijzondere ervaring voor de kinderen om op deze manier Pasen te vieren.