Weeshuis Egyam Ghana vierde haar 10 jarig bestaan.

Gepubliceerd in het Montferland Nieuws – ’s-Heerenberg – Maart 2005 werd de Stichting Weeshuis Egyam Ghana opgericht door Thea van den Bosch. Al die tijd zijn Thea en haar man Herman van den Bosch, penningmeester Gerard Booms, secretaris Henriëtte van Velden en de vele vrijwilligers de drijvende krachten achter deze stichting. Samen zorgen ze voor de financiële steun aan het Kindertehuis in het dorp Egyam waar momenteel 68 kinderen onderdak krijgen.

Thea maakte in 2004 kennis met Ghana toen ze een uitnodiging kreeg van een Ghanese priester. Als vrijwilligster ging voor het eerst naar het Afrikaanse land en zag daar in welke situatie de mensen daar verkeerden. Diep geraakt door de vreselijke armoede waarin mensen en vooral de kinderen daar verkeerden, kwam ze weer terug in ’s-Heerenberg en wist ze gelijk wat haar te doen stond. Ze startte een stichting, bezocht daarop samen met Herman jaarlijks het weeshuis voor onderhouswerk en bood ook hulp in de arme dorpen waar dat kon. “Al die herinneringen van de afgelopen jaren staan diep in mijn geheugen gegrift,” vertelt Thea. “Het was elke keer weer een geslaagde trip met intense momenten , dankbaarheid en voldoening .

Om het tienjarig bestaan van het weeshuis te vieren waren Thea, Herman, Gerard en nog drie vrijwilligers, waarvan ook een uit Duitsland, afgereisd naar Afrika. Na een reis van 18 uur kwamen ze er erg vermoeid aan bij het Weeshuis Children’s House of Hope. Het jubileum werd uitgebreid gevierd met bisschop John Kwofie, Daniel Payne, kinderen, personeel van het weeshuis en dorpelingen. De dag begon met een Eucharistieviering die drie en een half uur duurde. Het was een vrolijke mis waarin veel gezongen en gedanst werd. Deze viering was erg emotioneel, mede door de toespraken van de jongeren, die vertelden over hun trieste verleden en hun ontwikkeling nu .

De stichting heeft er inmiddels voor gezorgd dat er watervoorzieningen zijn aangelegd voor schoon drinkwater en er is een oven om zelf brood te kunnen bakken. In de tuin staan fruitbomen, ze verbouwen hun eigen groenten en de kippen zorgen voor voldoende eieren.

Hoe zwak, kansloos en verwaarloosd de kinderen het weeshuis destijds binnen kwamen, zo sterk, gezond en standvastig lopen ze nu rond. Sommige volgen nog een studie of beroepsopleiding en enkele hebben al een baan gevonden of hebben het weeshuis al verlaten.

Alleen kinderen die dringend onderdak en verzorging nodig hebben worden in het weeshuis opgenomen in samenwerking met Ghana’s Social Welfare. In die weken dat het bestuur en vrijwilligers daar waren, werden verschillende kinderen liefdevol in het weeshuis opgenomen. Een daarvan was een baby van een dag oud. Thea mocht het meisje een naam geven en ze noemde haar ‘Angel’. Ook was er door Social Wellfare een jongetje van zes jaar totaal verwaarloosd van de straat geplukt. Nu wordt hij in het weeshuis opgevangen en krijgt hij de nodige zorg, liefde en educatie . Zo ook een meisje die een afschuwelijk verleden had . De situatie van dit meisje was zo ontzettend heftig , dat ze dringend een veilig onderkomen nodig had. “Dit raakt je diep maar geeft ook weer kracht om door te gaan, aldus Thea. Het maakt je dankbaar dat we in deze situaties hulp kunnen bieden .

De mee gestuurde hulpgoederen werden verdeeld onder de arme bevolking , kliniek , ziekenhuis en natuurlijk het weeshuis .

“Dat dit weeshuis alweer tien jaar bestaat hebben wij als ’s-Heerenbergse stichting te danken aan onze vele donateurs. Zonder hen hadden we dit niet kunnen redden. Wij zorgen voor de financiële steun aan het weeshuis en we hopen dat het weeshuis in de toekomst met steun van de Ghanese bevolking meer zelfredzaam wordt. Door een goede opvoeding en educatie hopen wij deze kinderen een betere toekomst te geven”, aldus Gerard Booms.

Door de hoge kosten die we noodgedwongen gemaakt hebben voor het invoeren van een personenbusje, zou het prettig zijn voor de stichting om nieuwe donateurs te mogen begroeten. Deze personenbus was noodzakelijk omdat de oude bus niet meer veilig was voor vervoer van de kinderen naar scholen, artsenbezoek of excursies. De reserves zijn hierdoor opgeraakt.

Om het werk te kunnen voortzetten zijn wij als stichting naarstig opzoek naar donateurs om de toekomst voor het weeshuis veilig te stellen. Dit kan al door een vaste bijdrage per maand vanaf € 10,00. Maar natuurlijk is iedere gift van harte welkom.

Het bankrekeningnumer van de Stichting is: Nl.15 RABO 032.66.92.584

Bekijk hier het kranten-artikel: Weeshuis 10-jarig bestaan artikel in weekkrant